PRAKTISK

Denne side Indeholder information om

0.1 Førstehjælpskursus 0.2 Teknik til køreprøven 0.3 Køreteknisk anlæg 0.4 Kørsel i trafikken

0.1 Førstehjælpskursus

Udbyder: 


Et intensivt kursusforløb hvor du lærer færdselsrelateret førstehjælp.


Loven kræver at alle der skal have kørekort for første gang skal vedlægge kursusbevis for gennemført færdselsrelateret førstehjælp.

Dette kursusbevis skal sammen med andre dokumenter f.eks. lægeattest indleveres til borgerservice, når teoriprøven skal bestilles (dette ordner køreskolen).

Kurset må ikke være mere end 12 måneder gammelt, og skal være gennemført af en instruktør som er autoriseret af Dansk Førstehjælpsråd.


Kurset omfatter 8 timers undervisning indeholdende førstehjælp i basal genoplivning (4 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer).

Formålet er at bibringe dig viden, færdigheder og de rette holdninger, til at sætter dig i stand til at yde en kvalificeret førstehjælp ved trafikulykker.

Holdstart førstehjælpskursus.

DANSK RØDE KORS udbyder løbende kurser.


Undervisningen foregår som intensiv undervisning.

Vær opmærksom på at førstehjælpskursus ikke indgår i kørekortpakken.


OBS. Gælder kun kørekort til BIL.

0.2 Teknik til køreprøven

Teknik til praktisk prøve:

Det er vigtigt du også gennemgår teknikken med din kørelærer.


> Styreapparat

På nyere biler må der normalt ikke være ratslør.


> Kontrol af styretøj

• Kontroller servovæske hvis bilen har servostyring.

• Hjulene skal stå i ligeudstilling.

• Hvis bilen har servostyring skal motor være tændt.

• Rul vinduet ned. Stil dig udenfor bilen og fat rattet.

• Lige så snart rattet bevæges skal hjulene bevæge sig.


> Bremser

Kontrol af bremsesystem:

•Bremsevæske mellem minimum og maximum mærke.

•Pedalen må ikke kunne trædes helt ned i bund, også når der trædes hurtigt og hårdt.

•Pedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.


> Kontrol af Bremseforstærker/Vakuumforstærker:

• Pedalen pumpes 4-5 gange.

• Hold trykket på pedalen og start motoren.

• Hvis pedalen synker, er forstærkeren i orden.


> Motor og udstødningssystem

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde aflæst på oliepindens max. og min. –mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.

Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.

> Motor og udstødningssystem

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde aflæst på oliepindens max. og min. –mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.

Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.


> Bærende dele

Dæk skal have mindst 1,6 mm slidbane i hovedmønsteret.

Dæk skal være monteret korrekt.

Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går til ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperen.> Lygter, reflekser og horn

Alle lygter skal kunne lyse og de skal være hele og rene.

Lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Pærer skal være isat korrekt.


> Lygter for:

2 Positionslygter:

• Hvidt eller gulligt.

• Må ikke blænde.

• Skal kunne ses på 300 m.


2 Nærlyslygter

• Hvidt eller gulligt.

• Må ikke blænde.

• Skal oplyse vejen mindst 30 m.

• Skal være asymmetrisk.

• Skal have et fald på 1 % (10cm på 10m).


2 Fjernlyslygter

• Hvidt eller gulligt.

• Skal oplyse vejen mindst 100 m.

• Skal have kontrollampe i instrumentpanel

> Lygter bag:

2 baglygter:

•Skal lyse rødt.

•Må ikke blænde.

•Skal kunne ses på 300 m.


3 stoplygter

• Skal lyse rødt.

• Skal lyse væsentligt kraftigere end baglygterne når der trædes på bremsepedalen.

Nummerpladelys:

• Skal være hvidt.

• Skal oplyse nummerpladen så den kan aflæses i 20 m. afstand.


> Reflekser

• Skal være røde.

• Skal være godkendte.

• Må ikke være trekantede.


> Tegngivning

6 blinklygter:

• Skal være gule eller orange.

• Skal blinke 1-2 gange i sekundet.

• Skal kunne ses i kraftigt sollys.

• Havariblinket tænder alle blinklygterne.

• Hvis blinklygterne blinker hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.


> Horn

Horn skal have en klar konstant tone.

Jeg ønsker dig god fornøjelse med kørekortet!

0.3 Køreteknisk anlæg

Så snart din kørelærer har indstillet dig til køreteknisk kursus (glatbane), gennemføres dette så tæt som muligt forud for din praktiske prøve.


På glatbanekurset som varer 3½ time lærer du at betjene bilen under vanskelige kørselsforhold. Du får således øvelse i f.eks. kørsel på en glat vintervej at rette bilen op efter en voldsom udskridning. Formålet med dette kursus er at sætte dig i stand til under vanskelige vinterforhold at undgå livsfarlige udskridninger.

Under hele kurset, vil du køre alene i bilen, og du vil blive vejledt af en instruktør over radioen. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Det køretekniske kursus indeholder forskellige bremse- og undvigemanøvrer samt opretning efter udskridning, på både ru og glat vej. Du vil også lære en sikker tilbagekørsel efter kørsel ud i rabatten m.m.


Ingen grund til nervøsitet.

Instruktøren som du bliver undervist af på kurset er ikke 'ukendt' for dig, men ham du kender fra Teoriundervisningen på køreskolen.

Han kender dig, og vil sørger for du får nogle spændende og indholdsrige timer.


Vi benytter...

Køreteknisk anlæg i Tølløse.

Adresse: Stengårdsvej 34-38, 4340 Tølløse

Kun 10 min kørsel fra Holbæk.

0.4 Kørsel i trafikken

> Kørsel i trafikken

Når du har været på manøvrebane og har fået yderligere teori, vil din kørsel i trafikken blive påbegyndt.

Herefter vil undervisningen forme sig således, at du fremover skal ud at køre i trafikken efter hver gang du har været til teoriundervisning.


Din kørelærer vil sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisningsforløbet og vil vejlede dig om det videre forløb.

På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dit individuelle behov.

Både i teori og praksis vil du gradvis blive ført fra en lettere til en sværere øvelse.

Den praktiske undervisning aftaler du fra gang til gang med din kørelærer i bilen, eller allerede ved første teorimodul.

> Køreprøven

Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele,

en kontrolprøve og kørsel i trafikken.

Ved kontrolprøven som finder sted umiddelbart før kørslen, skal du kunne kontrollere tekniske detaljer ved bilen f.eks. bremser, styretøj, dækmønster, lygter, støddæmpere m.v.

Selve køreprøven varer minimum 25 minutter. Her vil din kørsel blive bedømt af den køreprøvesagkyndige, der i god tid orienterer dig om hvilken vej du skal køre.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig om du har bestået eller ikke bestået køreprøven.


Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du nu ret til at køre bil i Danmark. Efter 3 - 4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort, som giver dig ret til at køre bil i de fleste lande i og uden for EU.