TEORI INFO

Teori information

Teori foregår i vore teorilokaler på Valdemarsejrvej 34, 4300 Holbæk.

Teoriundervisningen er fordelt over 8 aftener, dog max 10 aftener i tilfælde af elevens behov.

Teorikursets varighed er max 4 mdr., undervisning, udover vil kræve ekstra honora.


> Det er et lovkrav at alle lektioner både teori og praktiske lektioner skal tages i numerisk rækkefølge. <


Ved at benytte det nyeste undervisningssystem med billeder, og videoklip fra forskellige trafiksituationer opnår du en hurtig og effektiv læring, hvilket giver dig en stor sikkerhed for at bestå teoriprøven første gang.


Undervisningen foregår i et afslappet miljø, så du har mulighed for, at få besvaret alle dine spørgsmål.


Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis i skolebilen.


Har du f.eks. lært om højresving i teoriundervisningen, skal du vise kørelæreren i skolebilen, at du kan udføre denne manøvre korrekt.

Din indsats!

> At du går til teoriundervisning en gang om ugen er ikke ensbetydende med, at du blot kan sætte dig tilbage i stolen og regne med, at du består teoriprøven første gang.


> Du skal selv yde en indsats. Du kan forberede dig hjemme på de lektioner, der gennemgås ved næste teoriaften, ved fx at købe loginkode til teoriprøver over nettet.

> Det er vigtigt at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen.


> Loven foreskriver at din køreundervisning (teori og kørsel) skal foregå kontinuerligt, derfor vil en pause på over 3 måneder kunne medføre, at du skal starte forfra.

> Umiddelbart efter du har påbegyndt uddannelsen skal du hos din egen læge få udfærdiget en lægeattest. Såfremt den lægelige undersøgelse giver anledning til helbredsmæssige bemærkninger, skal du straks meddele dette til Trafikskolen.

Information om teoriprøven

Obs. gælder kun kørekort til BIL. 


> Teoriprøven afholdes af politiet og består af 25 lysbilleder med ja/nej spørgsmål, hvor du afkrydser de korrekte svar på et skema.

Til teoriprøven må du max. have fejl i 5 lysbilleder.


> Teoriprøven koster kr. 600,- og er penge som betales direkte til kommunen/politiet. 


> Der kan være ventetid til aflæggelse af teoriprøve hos politiet. Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har din lægeattest med billede og kursusbevis i Førstehjælp klar, så vi kan booke din teoriprøve i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit  kørekort. 


> Bestil gerne tid allerede nu hos din læge, så du kan aflevere lægeerklæringen ved første teorimodul.


Hvis du skulle være i tvivl om noget, er du selvfølgelig velkommen til, at spørge mig til råds.